Over Belgium Interpreting Solutions (BIS)

Wij bij BIS hebben een missie: taalbarrières overwinnen.

Dat doen we door een totaaloplossing uit te werken met de nodige menselijke en technische middelen om deelnemers aan uw evenement in staat te stellen zich in hun moedertaal uit te drukken en/of de mondelinge uitwisseling van informatie beter te volgen. Zo komt de boodschap optimaal over en kunt u efficiënt(er) vergaderen.

Precies daardoor wegen de voordelen van een oplossing waarbij tolken worden ingeschakeld duidelijk op tegen de kosten die u daarvoor moet maken.

Bij BIS doorloopt elk project 5 essentiële stadia

Behoefteanalyse

Wij nemen de tijd om naar u te luisteren. Wij geven u advies en maken duidelijk welke diensten en technologie het meest geschikt zijn om u een totaaloplossing aan te reiken die perfect aan uw verwachtingen voldoet.

Prijsvoorstel

U krijgt van ons een gespecificeerde prijsopgave waarin wij niet alleen rekening houden met uw budget, maar ook met de praktische uitvoering van uw evenement.

Preproductie

Wij selecteren tolken met de beste kennis van het behandelde vakgebied. Wij verzamelen en bezorgen de documentatie die u nodig hebt om het evenement (conferentie, vergadering, congres enz.) optimaal voor te bereiden. Wij dragen zorg voor de technische apparatuur en de logistieke planning.

Productie

Wij regelen alles en coördineren uw project tot in de kleinste puntjes. Wij vinden oplossingen om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden. Effectief communiceren, daar draait alles bij ons om.

Postproductie

En na afloop van het project staan wij in voor de follow-up: u krijgt eventuele audio-opnamen toegestuurd en wij maken de factuur op.

De belangrijkste troeven van BIS

All-in-one-oplossing

De ruimste keuze aan ondersteunde talencombinaties om een harmonieus geheel te vormen met de meest aangewezen technische oplossing.

Klantvriendelijke prijzen zonder onaangename verrassingen achteraf

De concurrerende prijzen die in onze gedetailleerde prijsopgave vermeld staan.

Eén aanspreekpunt

U krijgt een persoonlijke projectmanager toegewezen die zich specifiek bezighoudt met uw project.

Maximale beschikbaarheid, reactiesnelheid en flexibiliteit

Ons team bestaat uit zeer ervaren en gekwalificeerde professionals die het hele jaar door voor u klaarstaan.